shadow
Croatian Canadian Cultural Centre - Calgary > Blog > Blog > Dokumentarni film SUNČICA

Dokumentarni film SUNČICA

Pogledajte dokumentarni film SUNČICA o ženama žrtvama silovanja u Vukovaru 

“SUNČICA”  je dokumentarini film koji sadrži iskaze zatočenih žena nad kojima je izvršen ratni zločin silovanje, prešućen, neprocesuiran.

Zločin koji se dogodio kao dio ratne strategije agresije Srbije i JNA na Hrvatsku.

Žrtve se dvadeset godina nose s posljedicama ratnog stradanja. Zločinci oslobođeni odgovornosti žive i tu među nama. Država nije vrednovala žrtve za slobodu.

%d bloggers like this: