shadow
Croatian Canadian Cultural Centre - Calgary > Blog > Blog > Goran Buturac Predavanje u Calgary 2014

Goran Buturac Predavanje u Calgary 2014

Goran Buturac, znanstvenik u Ekonomskom institutu Zagreb i profesor visoke SKOLE na Zagrebačkoj školi ekonomije managementa, održati će predavanje u Calgary 14 Novembra 2014 godine u Hrvatskom Centru 3010 12 Street NE 19:00 sati.
Naslovi predavanja bili bi:
– Hrvatsko gospodarstvo u uvjetima recesije
– Uloga države u ekonomiji: slučaj Hrvatske
– razvoja gospodarskog Potencijali Hrvatske
ŽIVOTOPIS
Goran Buturac, znanstvenik u Ekonomskom institutu Zagreb i profesor visoke SKOLE na Zagrebačkoj školi ekonomije managementa, je rođen 20/06/1977. u Pleternici. Tijekom studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je radio u poduzeću Alca Zagreb doo u sektorima financija i računovodstva te kao démonstrateur na katedri za računovodstvo. Diplomirao je 2000. godine obranivši rad na temu “Analiza likvidnosti poduzeća”. Po završetku studija zaposlio soi u poduzeću Stanić doo najprije u sektoru trgovine, un računovodstva de poslije.
Od rujna 2001. godine zaposlen je u Ekonomskom institutu Zagreb. Magistrirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru Operacijska istraživanja. Doktorirao je 2006. godine na temu “Utjecaj u specijalizacije intra-industrijskoj razmjeni na komparativne prednosti u Republici Hrvatskoj”. U rujnu 2013. godine izabran je pri Matičnom Odboru Ministarstva znanosti, obrazovanja i Sporta Republike Hrvatske u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Područja interesa u znanstveno-istraživačkom Radu su mu: makroekonomija, Ekonomija međunarodne razmjene, operacijska istraživanja, očekivanja i ekonomske prognoze. U Ekonomskom institutu Zagreb je od travnja 2013. voditelj Odjela za Gospodarski Rast, ekonomsku politiku i konvergenciju.
Na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa predaje od 2003. godine. Voditelj je kolegija Makroekonomija. Zajedno sa suradnicima na kolegiju kontinuirano inovira nastavni sadržaj svake akademske godine pri Cému u svojim predavanjima prikazuje i objašnjava najnovija teoretska i praktična dostignuća u području makroekonomije. U predavanja uključuje primjere i nove spoznaje iz različitih gospodarskih sustava, STO pridonosi zanimljivosti kolegija. Dosada je mentor bio u izradi i obrani četrdeset diplomskih Radova. Autor ili koautor je trideset i DVA znanstvena Rada, dvije autorske knjige, te znatnog Broja stručnih Radova i projektnih studija. Dosada je održao predavanja na brojnim znanstvenim konferencijama i stručnim seminarima u zemlji i inozemstvu. Recenzent je preko dvadeset znanstvenih Radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama, jedne autorske knjige i jednog sveučilišnog udžbenika. Clan je uredništva znanstvenog časopisa “Ekonomski Pregled”. AKTIVNO soi služi engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: